10. februar 2023

Daniel Kvammen - Akustisk

14. februar 2023

KveldsTID: Kva handlar kjærleik eigentleg om? v/Kristin Vee

16. februar 2023

Bulyst i biblioteket: Frå einebustad til leiligheit?

18. februar 2023

Brageteatret: Stor cis-energi

19. februar 2023

Fryd Scene: The Source