Residens

Frå 2021 har Sprang vorte ein del av residensnettverket i Viken, Dans Sørøst-Norge, i samarbeid med Bærum kulturhus og Nagelhus Schia Productions. 

I tillegg husar me residensar og produksjonar for både lokale, nasjonale og internasjonale kunstnarar og utøvarar, ma i samarbeid med Riksscenen. 

Sudesh Adhana i SPRANG mars/april 2021: Hallingdølen, 6. april 2021


UTLYSING 2021/2022 

Sprang lyser ut residens for dansekunstnarar som arbeider innanfor eit eller fleire av Sprang sine hovudmålområder: 

 • Verkstad for dans i grenseland mellom tradisjon, samtid og framtid 
 • Ivaretaking og vidareutvikling av folkedans og folkemusikk 
 • Regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid 
 • Publikumsutvikling 

Prosjektet det søkast om kan vera i ulike fasar, alt frå idé/konsept til ferdigstilling eller gjenopptaking. 

 

Me kan tilby: 

 • Tilgang til studio, scenerom med lyd- og lysrigg, og tilhøyrande fasilitetar, i opptil to veker innanfor desse tidsromma: 
  • 2.-8. september ‘21 
  • 13.-24. September ‘21 
  • 29. november - 3. desember ‘21 
  • 3.-31. januar ‘22 
 • Bistand til teknisk rigg.
 • Administrativ og/eller kunstnarleg bistand.
 • Dekking av utgifter til reise og diett (inntil 25 000,- totalt)
 • Bustad  
 • Eit kunstnarmøte mellom lokal tradisjonsberar og dansekunstnarar på residens (me kan organisere eit møte med ein lokal tradisjonsberar innan ein sjanger/tema som de ynskjer, det kan vera innan musikk, folkedans, visuell kunst, poesi eller anna) 

 

Me ynskjer:  

 • Ein verkstad med dei lokale dansetalenta, og/eller 
 • Ei offentleg prøvevisning og kunstnarleg samtale med publikum 
 • Ved co-produksjon: visning av ferdigstilt produksjon på Sprang 
 • Kreditering til Sprang ved all vidare bruk av materialet  

 

Dansekunstnarar i residens får nytte seg av Sprang sine produksjonslokale på dagtid, og evt ettermiddagar, kveldar og i helger etter avtale. Residentane får også tilgang til å nytte seg av Sprang sitt tekniske utstyr, og administrasjonen kan booke teknisk personale til rigg, design og teknisk avvikling. 

Sprang er ei høgmoderne dansescene som kan romme inntil 180 publikummarar i utrekkbart amfi. Golvet er spesiallaga for dans, og er det same som er nytta på Riksscenen i Oslo. Sceneareal på 11 x 10 m, med amfiet fullt uttrekt. Totalt golvareal på 167 m2 .  
I tillegg til lysrigg og ordinær PA har rommet elektronisk klanganlegg. Klanganlegget i Sprang legg til rette for akustisk framføring av folkemusikk, og gjer det mogleg med konsertar og danseframsyningar som er heilt unike; rein akustisk framføring på t.d. fele, hardingfele, kveding, langeleik og munnharpe m.m.  

 

I tillegg til scenerommet kan kunstnarar i residens nytte seg av 120 m2 spegelsal vegg i vegg med same type golv, med eller utan dansematter, og barrar. I tilknyting til scenerommet og dansesalen er det også pauserom, kjøkken og garderobar med toalett og dusj.  

  

Søknad skal innehalde: 

 • Prosjektskildring (maks. éi A4-side) 
 • Prosjektet si form (produksjon, forprosjekt, koreografiutvikling e.l.) 
 • Kort bio for hovedaktørar + evt presseomtale, linkar til tidlegare produksjonar og visuelt materiale 
 • Finansieringsplan 
 • Spesifisering av ynskt tidsrom for residensen 
 • Evt ynskje om teknisk personale 

 

Søknad sendast til prosjektleiar Sprang Rannveig Øygardslia: rannveig.oygardslia@aal.kommune.no

 

Residensordninga er støtta av Næringsfondet i Ål Kommune og Viken Fylkeskommune