Leigeprisar

Sprang: konferanse/møte Lokale lag og foreningar Leigepris
Kapasitet: 180    
Salleige  2000 5000
Konferanseteknikk (styring frå kontrollpanel talarstol) 1500 1500
Sprang: prøver/øving Lokale lag og foreningar Leigepris
Kapasitet: 180    
Timepris 450 450
Sprang: billettarrangement  Lokale lag og foreningar Leigepris
Kapasitet: 180    
Salleige 8000 8000
Trådlaus mygg 350/mygg 350/mygg
Lysrigg med husets utstyr 4000 4000
Lydrigg med husets utstyr 4000 4000
Teknikar lys 4500 4500
Teknikar lyd 4500 4500
Riggehjelp/scenearbeidar/scenemeister 500/time 500/time
Flygel 3000 3000
Serviceavgift per billett (pålydande billett:)    
Billettavgift,  opp til 200,- 15 15
Billettavgift, kr 201-400,- 20 20
Billettavgift, kr 401 -600,- 25 25
Billettavgift, kr 601-900,- 30 30
Veslefeten (dansesal 75m2) Lokale lag og foreningar Leigepris
Timepris 200 400
Storefeten (dansesal 120m2) Lokale lag og foreningar Leigepris
Timepris 300 500