Residensar og innhald 2021

Frå 2021 har Sprang vorte ein del av residensnettverket Dans Sørøst-Norge i samarbeid med Bærum kulturhus og Nagelhus Schia Productions. Me husar også lokale kunstnarar og produksjonar, m.a. i samarbeid med Riksscenen. 

 

RESIDENSAR/PODUKSJONAR:

Sommarfugl  v/ Marit Sehl

Evening Prayer  v/ Sudesh Adhana

Liv-Mor  v/ Mamalooks

SVIV  v/ Margit Myhr (gjenopptaking)

Kvedarkvintetten, tingingsverk til Førdefestivalen

I skogen den grønne  v/ Margit Myhr

Silence for a slut  v/ Ulf Nilseng

Trilogi del 3  v/ Teresa Androva og Peter Savel

Brotherly  v/ Tony Tran

 

ANDRE ARRANGEMENT:

Ulike foredrag v/ Ål kyrkjeakademi og Ål bibliotek

Konsertar

Framsyningar 

(full oversikt under Kulturprogram)

 

I tillegg blir Sprang nytta til øvingar og framsyningar med Hallingdal Dansekompani, Ål kulturskule, m.fl.