Residensar og innhald 2020

Til tross for korona-pandemien har Sprang hatt nesten normal aktivitet i 2020. 

 

RESIDENSAR:

 • SVIV v/Margit Myhr (13/01 – 07/02-2020)
 • Vetle Springard (02/03 – 20/03-2020, delvis gjennomført)
 • INNSIKT v/Inni (19/10 – 5/12-2020)
 • FOR EIT LIV v/Marit Sehl (12/10 – 29/10-2020)

Planlagt residens, men ikkje gjennomført grunna korona:
Tony Tran ensemble, Peter Savel & Teresa Ondrova

 

ØVINGAR:

 • Hallingdal dansekompani (HDK)
 • Lealaus
 • Kulturskule

 

ARRANGEMENT:

 • PSYKT BLOD (teater)
 • OFFISIELL OPNING SPRANG HAUGTUSSA (dans)
 • MED DØRA PÅ GLØTT (dans)
 • TIUR (konsert)
 • JULEKONSERTAR JAZZ (konsert)Kompaniet INNI ved Anna og Kristin Holand har hausten 2020 hatt ei 6 vekers produksjonsperiode i Sprang. Forestillinga som dette skal resultere i heiter «Instinkt» og hadde planlagt premiere 4. desember i Oslo. Instinkt er ei historie som handlar om det å vere eit menneske i ei verd som er i rask endring, og korleis me forheld oss til nedarva skikkar og tradisjonar som så ligg så djupt i oss alle. Grunna den pågåande epidemien er premieredatoen utsett, men det stoppar ikkje sjølve produksjonen!

Ål kulturhus v/Sprang er svært glade for at dei talentfulle systrene har valt oss som produksjonslokale for «Instinkt»


Foto: Knut Bry/Tinagent