Venelaget ved Ål kulturhus

Venelaget ved Ål kulturhus har som formål å styrke utviklinga ved Ål kulturhus og bidra til inntektsfremmande tiltak. Foreininga sitt virke vil skje innafor dei seks Hallingdalskommunane.

Styret har i tillegg bestemt at Venelaget kan vere til hjelp ved store arrangement og delta med vakter i t.d. Neschmuseet.

Medlemsverving er i gang. Det ligg lister i skranken ved Ål Kulturhus og Ål Bibliotek, der du kan teikne deg som medlem. Alternativt kan du melde deg til leiar på epost tkleppen@online.no

 

Styret 2017/2018: Trond Kleppen (leiar), Frøydis Springgard, Katrine Ripel, Maria Høgetveit Berg, Martin Myhr og Ingunn Stræte Lie.