Besøksadresse

 

ÅL KULTURHUS

Myren 40
3570 Ål
Telefon: 32 08 51 00
Epost: aal.kulturhus@hallingnett.no

 

Kulturhusleiar

Anita Borrmann Skoglund

Telefon: 32 08 51 11

Mobil: 97 40 39 39

Epost: abs@aal.kommune.no

 

Drift- og kinoansvarleg

Lars Luksengard

Telefon: 32 08 51 13

Mobil: 90 64 84 69

Epost: lars.luksengard@aal.kommune.no

 

Informasjonsansvarleg

Torun Torsteinsrud

Telefon: 32 08 51 15

Mobil: 90 73 78 52

Epost: torun.t@aal.kommune.no

 

Teknisk ansvarleg

Lars Bergaplass

Telefon: 32 08 51 12

Mobil: 94 83 83 83

Epost: lars.bergaplass@aal.kommune.no

 

Prosjektleiar Landsdelsscene for dans

Elin Høyholm

Mobil: 93 65 80 98

Epost: elin.hoyholm@aal.kommune.no

 

Teknisk ansvarleg (artistkontakt)

John Storhaug

Mobil: 90 86 59 53

Epost: john storhaug@aal.kommune.no

 

Sekretær/galleriansvarleg

Wenke Kolstad

Telefon: 32 08 51 03

Mobil: 98 47 95 45

Epost: wenke.kolstad@aal.kommune.no

 

 

 

Nokre av dei tilsette på Ål kulturhus.

Bakre rekke frå venstre: Anne Kaslegard (biblioteksjef), Iris Almås Tangeraas (kulturskulerektor), Lars Bergaplass (teknisk ansvarleg), Nils-Petter Moen, Lars Luksengard (Drift- og kinoansvarleg), Torun Torsteinsrud (informasjonsansvarleg), John Storhaug (teknisk ansvarleg)

Framre rekke frå venstre: Bergljot Kaslegard (lærar kultuskulen), Bjørg Røv (reinhald), Synne Fredriksen (biblioteket), Linda Dalene Bjerke (Ål utvikling), Kristin Trintrud (biblioteket), Anita B Skoglund (kulturhusleiar)