Kinobursdag for barn

Me kan tilby følgjande pakkepris på kinobursdag:
(gjeld for grupper 8 pers eller fleire)

Ein vaksen må alltid vere tilstades under kinovisninga. For denne gjeld vanlege kiosk- og billettprisar.

3D-film: Pris per barn inkludert liten popcorn, kjærlighet  på pinne, brus og kinobillett

kr. 160,-/barn

2D-film: Pris per barn inkludert liten popcorn, kjærlighet  på pinne, brus og kinobillett

kr. 130,-/barn


Kinobursdag på Sundre Pizza

Me kan i samarbeid med Sundre Pizza tilby bursdagspakker for 8 personar eller fleire.

Prisen inkluderer 2 pizzastykke per person og valfri drikke i lokala til Sundre Pizza i førkant av kinoframsyning.

 

3D-film: Barn (tom 14 år)

3D-film: Vaksen

kr. 189,-/pers

kr 209,-/pers

2D-film: Barn (tom 14 år)

2D-film: Vaksen

kr. 149,-/pers

kr. 179,-/pers

  

For bestilling av kinobursdag, ta kontakt på aal.kulturhus@hallingnett.no. Føreset ledig kapasitet og ledige billettar ved tidspunkt for bestilling.