Nytt 3D-system på kino


I juli 2016 fekk me nytt lerret i Storesalen, og med dette eit nytt 3D-brillesystem. Dei nye brillene kjem i storleikar for vaksne, barn og som klips til vanlege briller. Briller til Storesalen kan du kjøpe for kr. 20,- og dei kan nyttast om att og om att.


I Veslesalen brukar me framleis det opprinnelege 3D-systemet. Her får du låne 3D-briller når du kjem på kinobesøk.